خوش آمدید
 

از این پس می توانید کتب مورد نیاز خود را با یک تماس درب منزلتان تحویل بگیرید

تلفن سفارش : ۰۹۱۶۸۷۸۴۱۳۷

 

کتاب زمین شناسی ساختمانی

نوشته : حسن مدنی

قیمت : به روز

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

کتاب زمین شناسی ساختمانی

نوشته : دکتر پور کرمانی و ادیب

انتشارات پیام نور

قیمت : به روز

زمین شناسی ساختمانی (رشته زمین شناسی)


کتاب زمین ساخت

نوشته : دکتر عباس قاسمی

انتشارات دانشگاه پیام نور

قیمت : به روز

زمین ساخت (رشته زمین شناسی)


مبانی زمین شناسی مهندسی

نوشته مهندس بهروز توکلی

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

مبانی زمین شناسی مهندسی (رشته زمین شناسی)


زمین شناسی اقتصادی (رشته زمین شناسی )

نوشته ناهید ربابی

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

زمین شناسی اقتصادی، رشته زمین شناسی


زمین شناسی ایران

نوشته: دکتر خسرو تهرانی

انتشارات دانشگاه پیام نور

قیمت : به روز

زمین شناسی ایران، رشته زمین شناسی


 

            زمین شناسی تاریخی

نوشته :محمد رضا کبریایی زاده - مهناز امیر شاه کرمی

                 انتشارات پیام نور

                    قیمت : به روز  

زمین شناسی تاریخی (رشته زمین شناسی)


زمین شناسی زیست محیطی

نوشته احمد عباس نژاد و علیرضا نجف زاده

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

زمین شناسی زیست محیطی (رشته زمین شناسی)


کتاب زمین شناسی نفت

نوشته عباس افشار حرب

انتشارات پیام نور

قیمت : به روز

زمین شناسی نفت (رشته زمین شناسی)


زمین شناسی دریایی

حسن داداشی آرانی و ارزانی

انتشارات پیام نور

قیمت : به روز

زمین شناسی دریایی (رشته زمین شناسی)


زمین شناسی مهندسی کاربردی

نوشته : حسن اسدی نیا، سیدحسین میرزینلی
انتشارات پیام نور

قیمت : به روز

زمین شناسی مهندسی کاربردی (رشته زمین شناسی)


زمین شناسی برای مهندسین ( عمران و معدن )

نوشته : دکتر حسین معماریان

انتشارات دانشگاه تهران

قیمت :  به روز

زمین شناسی برای مهندسین


زمین شناسی تاریخی

نوشته : ابراهیم اشراقی و غلامعلی شایگان و جعفریان

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

زمین شناسی تاریخی (رشته زمین شناسی)


زمین شناسی عمومی

نوشته : حسن مدنی

انتشارات : ----

قیمت : به روز

زمین شناسی عمومی


فتوژئو لوژی

نوشته : علی بابا چهرازی

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

فتوژئولوژی (رشته زمین شناسی)


آتشفشان شناسی

نوشته : دکتر درویش زاده و صداقت

انتشارات پیام نور

قیمت : به روز

آتشفشان شناسی (رشته زمین شناسی)


کتاب رسوب شناسی

نوشته : مهندس حسین پروین

انتشارات دانشگاه پیام نور

قیمت به روز

رسوب شناسی (رشته زمین شناسی)


کتاب چینه شناسی

نوشته علی بابا چهرازی و شایگان

انتشارات پیام نور

قیمت : به روز

چینه شناسی (رشته زمین شناسی)


کتاب خاک شناسی

نوشته :ناصر ارزانی- خدا بخش پناهی

انتشارات پیام نور

قیمت : به روز

خاک شناسی (رشته زمین شناسی)


پترولوژی

نوشته دکتر درویش زاده

انتشارات دانشگاه پیام نور

قیمت : به روز

پترولوژی (رشته زمین شناسی)

کتاب هیدروشیمی

نوشته همایون مقیمی - محمود صداقت

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

هیدروژئوشیمی (رشته زمین شناسی)


ژئو فیزیک

نوشته مهندس شهاب توکلی

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

ژئوفیزیک (رشته زمین شناسی)


زمین شناسی فیزیکی

نوشته معماریان و صداقت

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

زمین شناسی فیزیکی،  فرآیندهای درونی، رشته زمین شناسی


بلور شناسی نوری

نوشته :حسین پروین

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

بلورشناسی نوری (رشته زمین شناسی)


مبانی ژئو شیمی

نوشته :برایان هرولد میسن، کارلتن مور، محمد بهرامی (مترجم)، منصور قربانی (ویراستار)، سهیلا غفوری (ویراستار)

قیمت : به روز

مبانی ژئوشیمی (رشته زمین شناسی)


محیط های رسوبی

نوشته :محمد بهرامی، سیداحمد بابازاده (ویراستار)

قیمت : به روز

محیطهای رسوبی (رشته زمین شناسی)


کتاب نقشه برداری

نوشته :علی بابا چهرازی، بهمن مقرب نیا، زهرا جلال زاده (ویراستار)، حسن مدنی (ویراستار)

قیمت : به روز

نقشه برداری (رشته زمین شناسی)


کانی شناسی غیر سیلیکاته

نوشته :جیمزدوایت دینا، مهین محمدی (مترجم)

انتشارات : پیام نور

قیمت به روز

کانی شناسی غیرسیلیکاتها (رشته زمین شناسی)


چینه شناسی

نوشته : دکتر خسرو تهرانی

انتشارات پیام نور

قیمت به روز

چینه شناسی ایران، رشته زمین شناسی


 
  POWERED BY BLOGFA.COM